Pedagogiska Seminariet

Det pedagogiska seminariet pågår 19-20 juni. 

Klicka här för att komma till programmet.

Det krävs ingen särskild anmälan till det pedagogiska seminariet,
utan det ingår i den ordinarie anmälningsavgiften.

Seminariet kommer handla om olika klangtraditioner, förebilder, repertoar, 
förberedelse för högre studier, tekniska tips och öppna frågestunder. 

Under seminariet får man lyssna till konserter med nordens främsta hornister och man 
besöker även master classes med dessa. Det ges möjlighet att spela ensemble 
för den som önskar. 

Seminariet leds av Maria Becker Gruvstedt, Universitetslektor i 
instrumentalundervisningens didatik vid Musikhögskolan i Malmö, 
Lunds Universitet och Annamia Larsson, Högskoleadjunkt i valthorn vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, tillika solohornist i Gävle Symfoniorkester.

En speciell valthornskurs för brasspedagoger med ett annat
huvudinstrument än valthorn kommer finnas i det pedagogiska seminariet,

        cl-logo.png 

       

                                                       

 

 

Letterstedtska.png