Valthornskurs för kulturskolepedagoger 19-20 juni

Den här kursen riktar sig till kulturskolepedagoger som inte har valthornet
som sitt huvudinstrument, men som undervisar i valthorn.
Kursens
syfte är att fördjupa sina valthornskunskaper. Inom NHS pedagogiska seminarium
kommer det vara vissa seminarier endast för de som anmälda till den här kursen.

Kursen kommer handla om olika klangtraditioner, förebilder, repertoar,
förberedelse för högre studier, tekniska tips och öppna frågestunder.

Det finns även möjlighet till enskild lektion i valthorn.

Inom kursen får man lyssna till konserter med nordens främsta hornister och man
besöker även master classes med dessa. Det ges möjlighet att spela ensemble
för den som önskar. Man deltar även i det öppna pedagogiska seminariet.

Det är inte obligatorisk att spela för att man anmäler sig till kursen, det är frivilligt.

Kursen leds av Maria Becker Gruvstedt, Universitetslektor i
instrumentalundervisningens didatik vid Musikhögskolan i Malmö,
Lunds Universitet och Annamia Larsson, Högskoleadjunkt i valthorn vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, tillika solohornist i Gävle Symfoniorkester.

Pris: 2900 kr inkl. mat & boende.
Särskild anmälan krävs. Seminariet hålls på svenska.

 

 

        cl-logo.png 

       

                                                       

 

 

Letterstedtska.png